medya planlama ve rakip analizi

Anasayfa / medya planlama ve rakip analizi

Rakip Analizi

Rakip analizi, rakiplerin kimler olduğunu, neyi nasıl yaptığını tanımlamaktır. Bu tanımlamaya eklenecek bir nokta da rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmaktır.

Rakip analizi, son dönemlerde iş hayatındaki değişmelere ve yoğunluğa ayak uydurabilmek için gerekli olan analizlerden biridir. Rakiplerin nabzını ölçmek, onlardan daha iyi seviyeye çıkabilmek için rakip analizi yapmak her işletmenin yapması gereken bir çalışmadır. Stratejik bir öneme sahip rakip analizi çalışması ile rakiplerin zayıf oldukları yönler ortaya koyulabilir. Böylece neler yapılması gerektiği tespit edilerek çalışmalara başlanabilir.

Rakip analizi çalışmasıyla ortaya çıkarılacak ürün ya da hizmetin özgün hale getirilmesi amaçlanır. Rakiplerden farklı olarak piyasada varlık sürdürmek hedefe alınmaktadır.

Rakip analizinde öncelikle rakipler belirlenmektedir. Benzer ya da farklı rakiplerin çalışmaları göz önünde bulundurulur. Onların ortaya koyduğu hizmet veya ürünlerin neler olduğuna bir bakılır ve bu rakiplerin pazar payı araştırılır. Rakiplerin tecrübesi ve pazarda bulunma süreçleri, karşı işletme için tehdit oluşturabilir. Tehdit oluşturabilecek durumlar ortadan kaldırılmaya çalışarak başarı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Aynı zamanda rakip analizinde rakiplerin hangi medya ile tanıtım yaptıkları da ortaya çıkarılmaktadır. Rakiplerin benzer ve farklı yönlerinin yanında işletme için yarattığı tehditler ve sunduğu fırsatlar da rakip analizinde kullanılmaktadır. Tehdit ve fırsatların ne olduğu anlaşılarak strateji geliştirilmektedir. Böylece söz konusu işletmenin rakiplerinden bir adım öne çıkması sağlanmaktadır.

Dişital Medya, Medya Planlama ve Satınalma