Dijital Medya Satın Alma

Dijital Medya Satın Alma

Dijital Medya satın alma sürecinin ilk adımında hedeflenen kitle yer almaktadır. Dijital medya üzerinde gerçekleştirilecek olan reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin, hedeflenen kitle üzerine en hızlı ve ekonomik erişimin sağlanması, uygun internet mecralarının seçimi olarak özetlenebilir.

Dijital Medya satın alma sürecinin planlanmasına aracılık eden Dijital Medya Satın Alma Ajansı, reklam satın almak isteyen firmalara danışmanlık yaparak bu süreçlerini profesyonel ve etkili bir şekilde, doğru sosyal mecrada, istenilen hedef kitleye görsel ve işitsel olarak yoğun erişimi sağlama görevini üstlenmektedir.

İnternet kullanımının yoğun olduğu zaman diliminde kullanıcıların, sosyal platformlarda hangi mecrayı hangi saat diliminde kullandığına yönelik verilerin işlenerek, kullanıcı ilgi ve odak noktalarının saptanarak bu ilgiye yönelik reklamların doğru saatlerde yayınlanması hedefe odaklı dijital medya satın almanın en doğru şekli olacaktır.

İnternet kullanım verilerine sahip, bu verileri doğru bir şekilde işleyen reklam ve medya deneyimi olan profesyonel  Dijital Medya Satın Alma Ajansı, bu konuda size en doğru yolu gösterecektir. En az bütçe ile maksimum başarının hedeflendiği reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için de bu verilerin analiz edilerek doğru dijital medyanın seçilmesi, hedef kitlenin belirlenmesi, reklam boyut ve görselleri büyük önem taşımaktadır. Dijital Medya reklamları sonrasında ise reklam verilen mecraların geri dönüş verilerinin işlenerek amaçlanan satış, tanıtım, kullanıcı etkileşimin gerçekleşip gerçekleşmediğinin reklam veren tarafına raporlanması gerekmektedir.