Online İtibar Yönetimi

Online İtibar Yönetimi

İnsanlar sosyal medya üzerinde, her türlü fikirlerini ifade edebilmektedir. Aynı şekilde markalarla ilgili her türlü yorum belirtilmektedir. Yapılan yorumlar arasında olumlu olanlar marka için önem arz eder ve sunulan ürün ya da hizmeti kullanmak isteyen kişi sayısını arttırır. Ancak olumsuz yorumların da aynı şekilde etkisi negatif anlamda büyüktür. Markaların online itibar yönetimi konusuna eğilmeleri bu noktada önem taşır. Online itibar yönetimi, sosyal medyada adı geçen marka hakkında kullanıcıların algılarını içerir. Firmalar için yapılan olumlu değerlendirmeler ön plana çıkarılırken, olumsuz yorumlara aşırı tepki göstermek ya da hiç tepki göstermemek tavsiye edilen bir tutum değildir. Bu sebeple online itibar yönetimi bazı yöntemler yoluyla sağlanabilmektedir.

Bu yöntemlerden biri, arama motoru optimizasyonlarını kullanmaktır. Marka ile ilgili yapılacak bir internet araştırmasında, ilk sayfalarda olumsuz yorumların çıkmaması için, SEO kontrolü sağlanmalıdır. Sosyal medya üzerinde yapılmış olan olumsuz eleştirilerin de kontrolünü sağlamak önemlidir. Bu eleştirilere birebir cevap verilmesi, pozitif bir algı yaratmayı sağlar. Ancak burada önemli olan, müşterinin içinde bulunduğu kitleye uygun bir iletişim dili seçmektir.

Sosyal medyada itibar yönetiminin korunması ve takibinin yapılması için, sosyal medya raporlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi kolaylık sağlar. Markalarla ilgili olarak yapılan büyük çaplı asılsız haberleri ve karalama kampanyalarını ise olumsuz değerlendirmelerin dışında tutmak ve en doğru yöntem olarak hukuki yollara başvurmak gereklidir.