İnternette yapmış olduğunuz her kampanyanın veya reklam yatırımının geri dönüşü kampanya hedefiniz ve ileri dönük şekilde markanızın hedefleri için çok önemlidir. Yatırımınızın geri dönüşü için doğru kurgulanmış bir kampanya ve analizlerine ihtiyacınız var.

Her ne kadar dijital mecralarda öngörü ve bir tahminde bulunmak zor olsa da doğru hedef kitleye doğru mesajı doğru zamanda vermek yatırımınızın geri dönüşünü (ROI-Return of Investment), hızlandırıp markanızın bilinirliliğini artıracağı gibi karlı duruma da getirecektir.

ROI hesaplamalarında ve analizinde genel olarak aşağıdaki konularda net olmak yatırımınızın geri dönüşünü hızlandıracaktır.

Hedef kitle
Kampanya kurgusu
Doğru medya planlama ve satınalma
Ne kadar yatırımla ne kadar geri dönüş hedeflendiği