Medya Planlama Nedir?

Medya Planlama Nedir?

Medya planlama, verilmek istenen mesajın medyayı kullanarak ne şekilde verileceğinin planlanmasıdır. Medya planlama işi oldukça önemli olup, son zamanlarda dijitalleşmenin de artmasıyla birlikte önemi daha çok kavranmaktadır.

Medya planlaması yapılmadan önce neden bu planlamaya ihtiyaç duyulduğu anlaşılmalıdır. Kurum olarak planlamanın nedeni profesyonelce ortaya koymaya çalışılmaktadır.

Medya planlamasının olmazsa olmazı olan hedef kitlenin belirlenmesi ve uygun mesajın seçimi çok önemlidir. Kurum,  doğru hedef kitle seçiminde ve mesajların verilmesinde müşterilerine yardımcı olmaktadır. Hangi medya aracının ne şekilde kullanılması gerektiğini belirleyerek planlamanın sorunsuzca yol alması sağlanmaktadır. Planlaması yapılacak olan ürünün ilk önce analiz evresi gelmektedir. Kurumda yer alan medya planlama uzmanı ürünün pazardaki konumunu irdeler ve ürün özelliklerinin belirlenen hedef kitleye uyumlu olup olmadığını ortaya koyar.

Medya planlama uzmanı, müşterileri için medya planlamasında gerekli adımlardan biri olan bütçe planlamasında da yardımcı olmaktadır. Bütçenin hazırlanan kampanya süresince doğru kullanılması sağlanmaktadır.  Medya planlama sürecinde hazırlanan bütçe ile maksimum oranda başarı sağlanmaya çalışılmaktadır. Medya planlamasında son aşama olan değerlendirme konusunda kurumumuzda uzman kişilerce değerlendirme yapılarak rapor hazırlanmaktadır. Kampanya yürütme esnasında elde edilen analizler toplanıp müşterilere raporlama yapılmaktadır. Bu raporda medya planlama aşamalarında ne gibi sonuçlar elde edildiği genel hatlarıyla değerlendirilmektedir.

Medya planlama
 titiz bir çalışma gerektirmektedir. Tüm bu aşamaların seyrinde gitmesi planlamanın da başarılı olacağına işaret etmektedir. Titiz bir çalışma gerçekleştirilerek müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılır.